Tillbaka ett steg

ABA gruppen

ABA gruppen är en sammanslutning av flera näringsidkare som tillsammans arbetar för bättre och trivsammare hemmiljöer. ABA gruppen finns idag representerade i Västmanland och Stockholm men arbetar över länsgränserna med utsträckning över hela Mellansverige.

Vårat mål och motto är att hjälpa våra kunder och uppdragsgivare att enkelt och kostnadseffektivt uppnå bästa möjliga resultat.

Effektivare och tryggare service med hjälp av oss.
Då vi inom ABA gruppen hjälper varandra blir vi också starkare.
Inom ABA gruppen utbyter vi information och erfarenheter med varandra. Vid större arbeten eller vid behov använder oss även av varandras tjänster och redskap.
Så att du som kund får en leverantör att åta sig och utföra hela ditt uppdrag från planering till avslut.

ABA gruppen

Radon; mätning, besiktning & åtgärd
Överlåtelsebesiktning
Hantverkare / byggnation
Grävarbeten
Fastighetsskötsel