Tillbaka ett steg

 

Radonsanera innan du säljer huset. Att släpa hem en lånad finsoffa inför husvisningen smäller inte lika högt som att lova köparen ett sunt boende med frisk luft och rent vatten.

 

FRISKT HUS = HÖGT PRIS

 

På 1970-talet fick det inte stå ordet ”mögel” på hantverkarens bil när fuktskadorna skulle saneras. Huset blev snabbt stämplat som kvarterets mögelkåk. På 1990-talet skämdes man när hantverkarens bil på parkeringen annonserade att en radonsanering var på gång.

 

I dag har trenden vänt. Att radonmäta och sanera har blivit en naturlig del av förberedelserna för att sälja huset.

 

Förr sanerades husen för att folk var rädda om sin hälsa. I dag handlar minst lika mycket om att de är rädda för de ekonomiska konsekvenserna av att låta bli.

 

 

Inte bara markradonkartor

 

Ett skräckexempel är när köpet nästan är klart och köparen tar hjälp av en besiktningsman som också tar med en gammamätare som visar att huset är byggt av blåbetong. Köparen backar ur och ryktet som ”radonkåken” sprider sig.

 

Händer det här, blir man kanske tvungen att vänta några månader tills nya köpare kommer ut på marknaden och får börja om med nya visningar o s v. De som köper hus bör fråga efter en radonmätning av huset, inte bara förlita sig till kommunens markradonkartor.

 

Det hänger nämligen inte bara på hur marken ser ut. Ett exempel är stockholmsförorten Huddinge. Där har många hus byggts på lermark som inte avger något radon, ändå är det vanligt med radonsaneringar i just det området. När husen byggdes användes bergkross som fyllnadsmaterial under betongplattan. Det gav höga radonhalter i de färdiga husen.

 

 

Unken luft kan försvinna

 

Att mäta i sitt hus är det bästa, och spårfilm att mäta med kostar inte mer än några hundralappar. Skulle man sedan bli tvungen att sanera markradon, är det inget att gråta floder över. När saneringen väl är gjord har huset fått en mysigare och friskare innemiljö.  När radongasen ventileras ut åker ev. förekomst av metangas och fukt med på köpet. Resultatet kan då bli en väldoftande källare utan unken metanlukt och mindre risk för mögel- och fuktskador.